IIPC Debate 25.9.2012

IIPC Debate #37

Tiistai 25.9. klo 16. Dosentti Juha Torvinen (Turun yliopisto): Affekteja, alluusioita, adaptaatioita: fenomenologinen yritys ymmärtää, miksi Deep Purple kolahtaa ja kovaa. Paikka: Janus-Sali, Kaivokatu 12, Turku.

Dosentti Torvisen erikoisaloja ovat musiikkifilosofia, musiikin kokemuksellisuus ja fenomenologinen taiteen tutkimus, ekomusikologia, (klassinen) nykymusiikki, iskelmämusiikki, hevirock sekä crossover.

Tällä hetkellä hän viimeistelee säveltäjä Erik Bergmanin elämää ja tuotantoa käsittelevää monografiaa (Erik Bergman – hurmio, groteski, eksotiikka [työnimi]) sekä työskentelee Koneen säätiön rahoittaman henkilökohtaisen tutkimusprojektin The Idea of the North in Contemporary Music: Experience, Ecology, and Finnish Cultural Identity parissa.

Torvinen väitteli vuonna 2007 Helsingin yliopiston musiikkitieteestä (Musiikki ahdistuksen taitona: Filosofinen tutkimus musiikin eksistentiaalis-ontologisesta merkityksestä, Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura 2007), minkä jälkeen hän on toiminut mm. tutkijatohtorina Suomen Akatemian projektissa Philosophies of Performance: Finnish Music, Art, and Avant-Garde.

Torvinen on julkaissut tutkimuksia muun muassa musiikin fenomenologiasta (erityisesti Heideggerin ja Gernot Böhmen ajatusten pohjalta), musiikin affektiivisuudesta, musiikin ja hiljaisuuden suhteesta, musiikin pohjoisesta soinnista, ekomusikologiasta, säveltämisen filosofiasta, suomalaisesta nykymusiikista (erityisesti Erik Bergmanista), heavy rockin (erityisesti Deep Purplen, tämä englantilainen yhtye on myös Torvisen IIPC debaten aiheena) ja klassisen musiikin suhteesta, musiikkiteoksen käsitteestä sekä musiikkianalyysin metodologiasta. Ulkoakateemisella kentällä hän on toiminut kriitikkona, musiikkikirjoittajana, muusikkona, musiikkitiedettä yleistajuistavana asiantuntijana ja radio-ohjelmien tekijänä.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja debatoimaan!

Advertisement