IIPC Research Clinic #1: Väkivalta/hyvinvointi

Ensimmäinen IIPC Research Clinic järjestetään Hovi-seminaarihuoneessa (V105, Artium/valkoinen talo, Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12) perjantaina 5.4. klo 12-18 teemalla ”väkivalta/hyvinvointi”.

Pääalustajina toimivat kulttuurisen terveystutkimuksen professori Marja-Liisa Honkasalo sekä vertailevan ja yleisen oikeustieteen professori Kevät Nousiainen. Lisäksi tilaisuudessa alustavat mm. musiikkitieteen professori John Richardson sekä dosentit Anu-Hanna Anttila ja Kari Kallioniemi. Osa tilaisuudesta on varattu intensiiviselle Learning Café -työskentelylle konkreettisten tutkimusprojekti-ideoiden kartoittamiseksi.

Paikalle voi tulla myös osaksi ajasta. Alustukset sijoittuvat päivän alkupuolelle. Kahvituksen vuoksi toivomme ilmoittautumisia s-postitse osoitteeseen kimi.karki@utu.fi. Otathan myös yhteyttä, mikäli et pääse paikalle mutta olet kiinnostunut teema-alueista ja mahdollisesta projektiyhteistyöstä tulevaisuudessa.

IIPC Research Clinic

Vuonna 2013 International Institute for Popular Culture (IIPC) tekee monitieteisiä ja tiedekuntarajat ylittäviä avauksia. Keskeinen työkalu on IIPC Research Clinic -ajatushautomo, jossa tuoreita tutkimusaloitteita työstetään monitieteisenä, ”avoimen koodin” yhteistyönä. ”Avoin koodi” tarkoittaa tässä sitä, että projekteja rakennetaan tiedekuntarajat ylittävän jakamisen ja vuorovaikutuksen kautta yhteisinä hankkeina.

Seuraavan kolmen vuoden strateginen ydinajatus on tuottaa uusia aloitteita kahdella tutkimusalueella, jotka ylittävät tieteenalojen rajat ja joissa tarvitaan monialaista yhteistyötä ja joihin populaarikulttuuri avaa hedelmällisen näkökulman. Nämä ovat 1) teknologia/ekologia ja 2) väkivalta/hyvinvointi.

Nämä jännitteiset teemat kattavat merkittävän osan tämän päivän populaarikulttuuriin liittyvää keskustelua ja ovat keskeisiä kulttuuristen vuorovaikutusprosessien kannalta. Ne kiinnittyvät myös laajempaan voimistuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun hyvinvoinnista, väkivallasta ja ympäristöstä. Siksi ne tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet yhteistyöhön Turun yliopiston eri tiedekuntien kesken.

Lisätietoja:

IIPC Coordinator Kimi Kärki, kimi.karki@utu.fi, 02-333 5890

IIPC: http://iipc.utu.fi/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s