IIPC Research Clinic #2: teknologia/ekologia

Järjestyksessään toinen IIPC Research Clinic järjestetään Janus-salissa (Kaivokatu 12) torstaina 2.5. klo 14-16 teemalla “teknologia/ekologia”.

Pääalustajana toimii dosentti Jussi Parikka Southamptonin yliopistosta, lisäksi esitellään Audible Futures -projekti. Loppuosa tilaisuudesta on varattu intensiiviselle Learning Café -työskentelylle konkreettisten tutkimusprojekti-ideoiden, verkostojen ja rahoituslähteiden kartoittamiseksi.

Ohjelma:

Klo 14:00-14:05 Avaussanat
Klo 14:05-14:35 Dosentti Jussi Parikka (Winchester School of Arts, University of Southampton): Mediakulttuuri, roskakulttuuri?
Klo 14:35-15:00 Professori John Richardson, dosentti Pertti Grönholm, dosentti Juha Torvinen ja FL Kimi Kärki: Audible Futures -projektiesittely
Klo 15:00-16 Learning Café: tulevaisuuden projekti-ideoita, verkostoja sekä rahoituslähteitä

Otathan yhteyttä, mikäli et pääse paikalle mutta olet kiinnostunut teema-alueista ja mahdollisesta projektiyhteistyöstä tulevaisuudessa.

IIPC Research Clinic

Vuonna 2013 International Institute for Popular Culture (IIPC) tekee monitieteisiä ja tiedekuntarajat ylittäviä avauksia. Keskeinen työkalu on IIPC Research Clinic -ajatushautomo, jossa tuoreita tutkimusaloitteita työstetään monitieteisenä, “avoimen koodin” yhteistyönä. “Avoin koodi” tarkoittaa tässä sitä, että projekteja rakennetaan tiedekuntarajat ylittävän jakamisen ja vuorovaikutuksen kautta yhteisinä hankkeina.

Seuraavan kolmen vuoden strateginen ydinajatus on tuottaa uusia aloitteita kahdella tutkimusalueella, jotka ylittävät tieteenalojen rajat ja joissa tarvitaan monialaista yhteistyötä ja joihin populaarikulttuuri avaa hedelmällisen näkökulman. Nämä ovat 1) teknologia/ekologia ja 2) väkivalta/hyvinvointi.

Nämä jännitteiset teemat kattavat merkittävän osan tämän päivän populaarikulttuuriin liittyvää keskustelua ja ovat keskeisiä kulttuuristen vuorovaikutusprosessien kannalta. Ne kiinnittyvät myös laajempaan voimistuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun hyvinvoinnista, väkivallasta ja ympäristöstä. Siksi ne tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet yhteistyöhön Turun yliopiston eri tiedekuntien kesken.

Lisätietoja:

IIPC Coordinator Kimi Kärki, kimi.karki@utu.fi, 02-333 5890

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s