Työtä: Tutkimuskoordinaattorin (55,2%) määräaikainen tehtävä, International Institute for Popular Culture

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella on haettavana tutkimuskoordinaattorin (IIPC Research Coordinator) määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä (55, 2 %) ajalle 3.3. – 30.5.2014

 

Tutkimuskoordinaattori valmistelee International Institute for Popular Culture  -keskuksen (IIPC, http://iipc.utu.fi/) kansainvälisiä rahoitushakemuksia. Tehtävään kuuluu budjettien laadinta, muodollisten hakuvaatimusten selvitystyö, kommunikointi kansainvälisten partnerien kanssa sekä hakemustekstien laatiminen yhdessä 2 – 3  projektitiimin kanssa.

 

Tehtävää täytettäessä ansioksi katsotaan tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta, hyvä englannin- ja suomenkielen taito, projektinhallintataidot, ymmärrys yliopistojen projektirahoituksesta sekä kokemus kansainvälisistä projektihakemuksista. Arvostamme organisointi- ja yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteisuutta, reipasta otetta ja vastuuntuntoisuutta.

 

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokehikon tason 9 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 825,09 eurosta 55,2 % kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kansliaan (Sirkkala, Kaivokatu 12, 20014 TURUN YLIOPISTO) viimeistään perjantaina 14.2.2014 klo 15.45. Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse: hkt-kanslia@lists.utu.fi

 

 

Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

 

 

Lisätietoja antaa IIPC Director, musiikkitieteen professori John Richardson

john.richardson@utu.fi  p. +358 2 333 5462

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s