IIPC Research Clinic #8: European Right Wing Heritage and Popular Culture

IIPC Research Clinic #8: European Right Wing Heritage and Popular Culture
Tue the 3rd June, 16:00-18:00, Seminar Room Litzen (E117, Minerva Building, Kaivokatu 12, Turku).

There will be two talks to generate discussion:

Dr Eva Kingsepp (Department of History, University of Stockholm): This Land was made for War’: Western popular history narratives of the Second World War in North Africa and the Middle East

Professor Kees Ribbens (NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies / Center for Historical Culture, Erasmus University Rotterdam): Ebay as a remedy for the historian’s blind eye? Understanding popular culture of the World Wars

Advertisement

EUPOP 2014 (London, July 29-31), 2nd cfp

2nd Call for papers: Deadline: Friday, May 30th, 2014

Individual paper and panel contributions are welcomed for the third annual international conference of the European Popular Culture Association (EPCA), to be held at the University of the Arts, London UK ( 272 HIGH HOLBORN , London WC1 )
from July 29th – 31st 2014.

EUPOP 2014 will explore European popular culture in all its various forms. This could include European Film (past and present), Television, Music, Celebrity, The Body, Fashion, New Media, Comics and Popular Literature, Sport, Heritage, and Curation. The special streams will include themes such as Violence (Horror), Commodification of Popular Culture, Sport, Spirituality (the Occult), Nationalism and its Ideological Forms, Paganism (Celtic Studies, Nordic Mythologies), and Technology.

There will be opportunities for networking, publishing, and developing caucus groups within the EPCA. Presenters at EUPOP 2014 will be encouraged to develop their papers for publication in a number of Intellect journals, including the EPCA’s Journal of European Popular Culture. Journal editors will be working closely with strand convenors – a full list of Intellect journals is available at: http://www.intellectbooks.com

Papers and Complete Panels for all strands will be subject to peer review. Proposals for individual presentations must not exceed 20 minutes in length, and those for panels – not more than 90 minutes. In the latter case, please provide a short description of the panel along with individual abstracts. Poster presentations and video projections are also warmly welcomed.

Proposals comprising a 300 word abstract, your full name, affiliation, and contact details (as a Word-file attachment, not a PDF) should be submitted to Pamela Church Gibson (europop@arts.ac.uk – the same address is available for general administrative queries) until March 28, 2014. Receipt of proposals will be acknowledged via e-mail.

The conference draft program will be announced at the end of May, 2014, along with the conference registration and accommodation details.

Keynote speakers: Information will be posted shortly.

The European Popular Culture Association

The European Popular Culture Association (EPCA) promotes the study of popular culture from, in, and about Europe. Popular culture involves a wide range of activities, material forms and audiences. EPCA aims to examine and discuss these different aspects as they relate both to Europe and to Europeans across the globe, whether contemporary or historical.

Kind Regards,
EPCA President, Pamela Church Gibson, p.church-gibson@fashion.arts.ac.uk
Journal of European Popular Culture editor, Graeme Harper, graeme@eupop.org
PCA-Finland Director, Adjunct Professor Kari Kallioniemi, kakallio@utu.fi
IIPC Coordinator Kimi Kärki, kierka@utu.fi

IIPC Research Clinic #7: Arkistoista potkua poptutkimukselle

Ma 19.5. klo 10-12, Janus-sali (Kaivokatu 12, Turku)

10.00 Avaussanat

10.05-11.00 Dosentti Janne Mäkelä (Suomen Jazz & Pop Arkisto): Populaarikulttuurin tutkimuksen vanhat ja uudet arkistopalvelut

11.00-12.00 Dosentti Arja Kuula (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto): Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palvelut

IIPC Research Clinic
International Institute for Popular Culture (IIPC, http://iipc.utu.fi/ ) tekee monitieteisiä ja tiedekuntarajat ylittäviä avauksia. Keskeinen työkalu on IIPC Research Clinic -ajatushautomo, jossa tuoreita tutkimusaloitteita työstetään monitieteisenä, ”avoimen koodin” yhteistyönä. ”Avoin koodi” tarkoittaa tässä sitä, että projekteja rakennetaan tiedekuntarajat ylittävän jakamisen ja vuorovaikutuksen kautta yhteisinä hankkeina.
Vuosien 2013-2015 strateginen ydinajatus on tuottaa uusia aloitteita kahdella tutkimusalueella, jotka ylittävät tieteenalojen rajat ja joissa tarvitaan monialaista yhteistyötä ja joihin populaarikulttuuri avaa hedelmällisen näkökulman. Nämä ovat 1) teknologia/ekologia ja 2) väkivalta/hyvinvointi.
Nämä jännitteiset teemat kattavat merkittävän osan tämän päivän populaarikulttuuriin liittyvää keskustelua ja ovat keskeisiä kulttuuristen vuorovaikutusprosessien kannalta. Ne kiinnittyvät myös laajempaan voimistuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun hyvinvoinnista, väkivallasta ja ympäristöstä. Siksi ne tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet yhteistyöhön Turun yliopiston eri tiedekuntien kesken.