IIPC Research Clinic #7: Arkistoista potkua poptutkimukselle

Ma 19.5. klo 10-12, Janus-sali (Kaivokatu 12, Turku)

10.00 Avaussanat

10.05-11.00 Dosentti Janne Mäkelä (Suomen Jazz & Pop Arkisto): Populaarikulttuurin tutkimuksen vanhat ja uudet arkistopalvelut

11.00-12.00 Dosentti Arja Kuula (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto): Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palvelut

IIPC Research Clinic
International Institute for Popular Culture (IIPC, http://iipc.utu.fi/ ) tekee monitieteisiä ja tiedekuntarajat ylittäviä avauksia. Keskeinen työkalu on IIPC Research Clinic -ajatushautomo, jossa tuoreita tutkimusaloitteita työstetään monitieteisenä, ”avoimen koodin” yhteistyönä. ”Avoin koodi” tarkoittaa tässä sitä, että projekteja rakennetaan tiedekuntarajat ylittävän jakamisen ja vuorovaikutuksen kautta yhteisinä hankkeina.
Vuosien 2013-2015 strateginen ydinajatus on tuottaa uusia aloitteita kahdella tutkimusalueella, jotka ylittävät tieteenalojen rajat ja joissa tarvitaan monialaista yhteistyötä ja joihin populaarikulttuuri avaa hedelmällisen näkökulman. Nämä ovat 1) teknologia/ekologia ja 2) väkivalta/hyvinvointi.
Nämä jännitteiset teemat kattavat merkittävän osan tämän päivän populaarikulttuuriin liittyvää keskustelua ja ovat keskeisiä kulttuuristen vuorovaikutusprosessien kannalta. Ne kiinnittyvät myös laajempaan voimistuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun hyvinvoinnista, väkivallasta ja ympäristöstä. Siksi ne tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet yhteistyöhön Turun yliopiston eri tiedekuntien kesken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s