IIPC Debate 19 Feb

IIPC Debate 64
Thu 19 Feb, 2-4, Seminar Room Hovi V105 (Artium, Kaivokatu 12, Turku)
Dr Paavo Oinonen (Cultural History, University of Turku)
Kasvatusoppia Markus-sedän mukaan

Markus Rautio oli radioilmaisun uranuurtaja, joka aloitti työnsä Suomen Yleisradiossa sen perustamisvuonna 1926. Hän kehitti radioreportaasia, kuunnelmailmaisua ja toi lastenkulttuurin mediaan. Oinonen esittelee Raution työtä näillä ohjelma-alueilla, mutta keskiössä on Raution rooli lasten setänä. Kehittyihän Markus-sedästä vaikutusvaltainen hahmo, jonka kautta yleisradioyhtiö hoiti kansalaiskasvattajan tehtäväänsä. Tilaisuudessa julkistetaan yleisölle elämäkertateos “Markus-setä. Suomen ensimmäinen radiopersoona” (Yle 2015).

Paavo Oinonen (FT) työskentelee apurahatutkijana Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa. Hän on väitöskirjassaan analysoinut ääniradion ajanvieteohjelmistoja ja tutkinut myöhemmin radio- ja tv-ohjelmistojen intermediaalisuutta. Parhaillaan hän valmistelee kirjaa julkisen palvelun mediasta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s