IIPC Debate 2 March

IIPC Debate 65
Mon 2 March, 2-4, Janus Hall (Kaivokatu 12, Turku)
Dr Toni-Matti Karjalainen (Aalto University School of Business)
Raskaan sarjan kulttuurivientiä: Näkökulmia Suomalaisen hevimetallin kansainvälistymiseen ja kaupallisuuteen

Debatissa käsitellään suomalaisen metallin vientiä ja erityispiirteitä, niin historiallisen kehityksen kuin nykytilanteenkin kautta. Millainen on hevimetallin rooli Suomen maabrändin rakentajana ja kulttuuriviennin kulmakivenä? Entä mitkä ovat suomalaisen musiikkiviennin toimintatavat ja käytännöt?
Taiteen tohtori Toni-Matti Karjalainen toimii akatemiatutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Helsingissä, pääasiallisena tutkimusaiheenaan hevimetalli ja kulttuuriset narratiivit rock-musiikkiteollisuudessa. Muiden julkaisuiden ohessa hän on ollut toimittamassa “Pelisilmää, Sävelkorvaa” -kirjaa (Talentum, 2014), joka tarkastelee suomalaista musiikki- ja pelivientiä. Karjalainen myös isännöin Modern Heavy Metal -nimistä kansainvälistä tutkimuskonferenssia Helsingissä kesäkuussa 2015. IIPC on konferenssin osajärjestäjä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s