IIPC Debate 28 Sep

IIPC Debate 76
Mon 28 Sep, 4-6, Janus Hall (Kaivokatu 12, Turku)
FT Hannu Eerikäinen

Heidegger, postmodernin ”post” ja sen seuraukset

Mitä tapahtui teorialle kun poststrukturalismi ja postmoderni valloittivat länsimaisen akateemisen keskustelun? FT Hannu Eerikäisen luennossa Heidegger, postmodernin ”post” ja sen seuraukset tarkastellaan Heideggerin näkökulmasta postmodernin nousun myötä tapahtunutta nykyteorian muutosta. Ranskassa alkunsa saanut poststrukturalistinen teoriasuuntaus radikalisoi jo 1960-luvulta asti keskustelua herättäneen ”kielellisen käänteen” ja valtasi postmodernin teorian johtaen sen ”kielellistymiseen” ja ”kirjoituksellistumiseen”. Tätä teorian muutosta kutsutaan luennossa teorian ”postifioitumiseksi” ja sitä vastaavaa uutta, itseensä viittaavaa teorian muotoa ”post-teoriaksi”. Muiden seurauksien ohella ”postin” vaikutuksia tarkastellaan ”kyberdiskurssiksi” kutsutun teknoeuforisen teoriatyylin yhteydessä. Luennossa osoitetaan, miten ”kalifornialaisen ideologian” ja ”ranskalaisen teorian” risteytyksenä muodostunut kyberdiskurssi on luonut todellisuusharhan eli teorian paratodellisuuden, joka perustuu ”teoriafiktioihin” ja ”kielen virtuaalitodellisuuteen”. Luento on suomenkielinen, mutta sen esimerkkiaineistona toimivat lainaukset erilaisista teoriateksteistä ja niiden tulkinnoista esitetään englanniksi. Teemojen kehittelyä valaistaan myös kuva-aineistolla.

FT Hannu Eerikäinen väitteli 2014 teoksella Cybersex and Prosthetic God. “Sex,” Desire and the Posthuman Body in Cyber Discourse. Acta Universitatis Lapponiensis 224.Hän on toiminut elokuva-aktivistina ja dokumenttiohjaajana vuosina 1974–1981. Hän on työskennellyt freelance-toimittajana vuosina 1974–1979 ja 1984–1988 sekä televisiotoimittajana YLE-TV-1:ssä vuosina 1979–1984. Eerikäinen on työskennellyt tuntiopettajana Taideteollisessa Korkeakoulussa, Taideakatemiassa ja Lahden Muotoiluinstituutissa sekä luennoitsijana Suomen eri yliopistoissa vuosina 1978–1992. Hän on toiminut assistenttina ja erikoissuunnittelijana Lapin yliopistossa vuosina 1992–1994 sekä tutkija-luennoitsijana Europa-Universität Viadrinassa Frankfurt an der Oderissa Saksassa vuosina 1994–1999. Tällä hetkellä hän työskentelee vapaana kulttuurintutkijana Berliinissä.

Advertisement