IIPC Debate 13th Sep

IIPC Debate #99
Thu 13th September, 2-3 pm
Media Studies library, Minerva, 3 krs. (Kaivokatu 12, Turku)
 
Televisioformaatti ja kulttuurinen neuvottelu
Heidi Keinonen
 
Television ohjelmaformaatit ovat sekä taloudellisesti että kulttuurisesti merkittävä osa globaalia populaarikulttuuria. Formaattien tuonnissa ja adaptaatiossa ei kuitenkaan ole kyse ohjelmien monistamisesta sellaisinaan eri maissa vaan mediateollisuuden eri tasoille sijoittuvasta monitahoisesta prosessista, jota kuvaan kulttuurisen neuvottelun käsitteellä. Esittelen alustuksessani kulttuurisen neuvottelun ajatusta esimerkkien avulla.
 
YTT, dosentti Heidi Keinonen toimii Turun yliopistossa mediatutkimuksen yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusaloihinsa kuuluvat televisiotuotanto, mediahistoria ja mediateollisuus
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s