Music, digitalisation and democracy (cfp)

Study day at Åbo Akademi University, December 14, 2018
Organised by Dept of Musicology at Åbo Akademi University, the research project
“Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik” (DIMM) and IASPM Norden

Call for Papers

On Friday, December 14, 2018, the Department of Musicology at Åbo Akademi University
and the research project “Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik” (DIMM – “The
Impact of Digitalisation on Minority Music”) will host a study day at Åbo Akademi University in Turku, Finland.

The theme of the day is music, digitalisation and democracy. We invite papers that deal with the connections between digitalization and music, and issues surrounding the envisaged democratising potential of digital technology. Papers on other subjects that engage researchers of IASPM Norden are also welcome.

An introductory keynote presentation on the impact of digitalisation on music media will be given by Pelle Snickars, Professor of Media and Communication Studies at Umeå University. Snickars is director of the research project “Streaming Cultural Heritage: File Pursuit in Digital Music Distribution”. He has published several articles and co-authored books on digitalisation, music industry and media, e.g. Den svenska enhörningen: Storyn om Spotify [The Swedish Unicorn: The Spotify Story], Efter The Pirate Bay [After Pirate Bay] and The iPhone and My Media.

We invite proposals in the form of a short abstract of max. 200 words. Please send proposals as a doc/docx/pdf attachment to Juho Kaitajärvi-Tiekso: juho.kaitajarvi@gmail.com

Deadline for proposal submissions is September 14, 2018. Successful participants will be
notified by October 1, 2018.

Paper presentations last 20 minutes, followed by discussion (10 minutes). The study day is provisionally planned to run from 9 am to 5 pm. There will be an optional social gathering in the evening for those who are staying in Turku overnight.

There will be no registration fee. Participants are responsible for their travel,
accommodation and food arrangements and expenses.

Please note that all participants must be members of the Nordic branch of the International Association for the Study of Popular Music (IASPM Norden). For details on how to become a member, please see: https://iaspmnorden.wordpress.com/how-to-join/

For more information:
Johannes Brusila (Åbo Akademi University, DIMM): jbrusila@abo.fi
Kim Ramstedt (Åbo Akademi University, DIMM): kim.ramstedt@gmail.com
Juho Kaitajärvi-Tiekso (IASPM Norden): juho.kaitajarvi@gmail.com

Advertisements

IIPC Debate 19 Sep

IIPC Debate #100
Wed the 19th September, 4-5 pm (four sharp!!!)
Janus Hall (Kaivokatu 12, Turku)
Movie Scenes and Social Scenes
Professor Will Straw, McGill University

Fiction films regularly give show images of crowds and families, couples and individuals. My talk is concerned with the ways in which the “cultural scene”, as a loosely structured group of people bound by shared interests, is characteristically shown in films. Drawing on examples from the cinemas of Brazil, France, the United States and Canada, I will examine ways in which films display cultural scenes and make them objects of understanding and fascination.

Will Straw is James McGill Professor of Urban Media Studies in the Department of Art History and Communications Studies at McGill University. He is the author of Cyanide and Sin : Visualizing Crime in 50s America (Andrew Roth Gallery, 2006) and co-editor of several volumes including Circulation and the City: Essays on Urban Culture (with Alexandra Boutros) and Formes Urbaines (with Anouk Bélanger and Annie Gérin) and The Oxford Handbook to Canadian Cinema (co-edited with Janine Marchessault). He has published widely on cultures of the urban night, and is the author of over 150 articles on music, cinema and urban culture.

Warm welcome!!!

IIPC Debate 13th Sep

IIPC Debate #99
Thu 13th September, 2-3 pm
Media Studies library, Minerva, 3 krs. (Kaivokatu 12, Turku)
 
Televisioformaatti ja kulttuurinen neuvottelu
Heidi Keinonen
 
Television ohjelmaformaatit ovat sekä taloudellisesti että kulttuurisesti merkittävä osa globaalia populaarikulttuuria. Formaattien tuonnissa ja adaptaatiossa ei kuitenkaan ole kyse ohjelmien monistamisesta sellaisinaan eri maissa vaan mediateollisuuden eri tasoille sijoittuvasta monitahoisesta prosessista, jota kuvaan kulttuurisen neuvottelun käsitteellä. Esittelen alustuksessani kulttuurisen neuvottelun ajatusta esimerkkien avulla.
 
YTT, dosentti Heidi Keinonen toimii Turun yliopistossa mediatutkimuksen yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusaloihinsa kuuluvat televisiotuotanto, mediahistoria ja mediateollisuus
 
 

Puhuvat koneet -aloitusseminaari

Puhuvat koneet – Elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020.

Turun yliopisto / KONEEN SÄÄTIÖ (2018–2022)

http://talkingmachinesproject.wordpress.com/

 

Aloitusseminaari

Aika: 31.8.2018, klo 12–14

Paikka: Seminaarisali E221, Minerva. Sirkkalan kampus, Turun yliopisto. Kaivokatu 12, Turku

12.15 PERTTI GRÖNHOLM

Tervetuloa

12.15 TANJA SIHVONEN

Keskustelu digitaalisten olentojen kanssa – uhka vai mahdollisuus?

12.30 KIMI KÄRKI

“You have my sympathies”: koneen tunteet tieteiselokuvissa

12.45 TIINA MÄNNISTÖ-FUNK

Outouden tunteen pitkä historia: Puhuvat päät ja konepuheen pulmat.

13.00 PETRI KULJUNTAUSTA

Ääni ja kone. Ihmisäänen elektronisen muokkauksen ensiaskeleet.

13.15 PERTTI GRÖNHOLM

Ihmisyyden ytimessä ja rajamailla: Laulavat koneet ja konemaiset vokalistit popmusiikissa.

13:30 Keskustelua

Puhuvat koneet -hanke tutkii tieteen ja taiteen keinoin ihmisen ja koneen vuorovaikutusta inhimillisen äänen ja puheen näkökulmasta. Tutkijat ja taiteilijat kysyvät, miten kulttuuriset käsitykset ihmisen ja koneen välisestä viestinnästä ovat muuttuneet viimeisten 60 vuoden aikana ja miten ääni ja puhe ovat nousseet yhä tärkeämmiksi kysymyksiksi, kun tekoälysovellukset ja robotit ovat alkaneet tulla osaksi arkea niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Puheen ja äänen merkitystä ihmisen ja tietotekniikan suhteessa ei ole tutkittu vielä paljonkaan. Hankkeemme hakee vastauksia kysymyksiin, jotka ovat väistämättömiä, jos tekoälystä ja roboteista halutaan tehdä aidosti sosiaalisia koneita, jotka kykenevät esim. palvelu-, hoiva- ja asiantuntijatehtäviin. Koneen puhe- ja dialogiominaisuuksien kehitystyössä on tärkeätä ottaa huomioon ihmisten käsitykset koneista, tunteet niitä kohtaan sekä niille annetut kulttuuriset merkitykset.

Hankkeessa teemaa tutkitaan niin media- ja informaatiotutkimuksen, kulttuurihistorian, tekniikan historian, taiteentutkimuksen kuin populaarikulttuurin tutkimuksenkin välinein. Samalla testaamme myös hypoteeseja ja tutkimusmenetelmiä. Taiteellisen ohjelman kautta hankkeen jäsenet tuovat yleisön kuultaviksi tutkimusaineistoja ja nähtäviksi puhuvia laitteita sekä laajan yleisön koettavaksi esimerkiksi suomalaista konepuhetta, konerunoutta ja konelaulua kuuden vuosikymmenen ajalta.

Projektin keskeisiä tutkimusongelmia ovat kysymykset tekoälyn ja robotiikan kehityksen taustalla vaikuttaneista käsityksistä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, koneellisen puheen muodostaman vierauden tunteen synnystä ja tämän kokemuksen merkityksistä ja niiden muutoksista. Lisäksi hankkeen tutkijat kysyvät, miten koneellisen äänen kautta populaarikulttuurissa ja taiteessa on käsitelty ihmisen ja koneen vuorovaikutusta, ihmisyyttä erotuksena koneellisuudesta sekä tulevaisuuden odotuksia, toiveita ja pelkoja, jotka liittyvät ihmisen ja tietotekniikan yhteenkietoutumiseen. Hankkeen tulokset esitellään tieteellisissä julkaisuissa, yleisötapahtumissa ja tieteellisissä konferensseissa sekä taiteellisena työnä ja teoksina.

Tervetuloa!!!

Travel grants to Canberra 2019 (IASPM members)

In preparation for the XX Biennial IASPM Conference, which will take place in Canberra, Australia, 24-28 June 2019, and in view of the high cost of flights from practically all continents to Australia, the Executive Committee would like to make the following announcements:

1. Unless we must face unforeseeable expenses next year, the Executive Committee considers that IASPM is in a position to invest a substantial amount of money in travel grants, probably not less than 25,000 USD, so that a significant number of low income members are able to attend the Canberra conference.

2. Since the criteria applied for travel grants to attend the Kassel conference were discussed during the General Assembly, but not amended, we intend to maintain them. Therefore, the criteria for eligibility will be: 1) membership up to date 2) at least one year of seniority (in this case, being a member at least since 2018) 3) proof of insufficient funding. The scoring will depend on: 1) geographical distance (we will decide a scale in due time), 2) IASPM responsibilities at branch or international level, and 3) attendance of local and international IASPM events. Having been awarded a travel grant in previous years will detract points.

3. If grantees purchase their flights before a certain date, which will be announced in due time, they will be able to receive up to the 50% of their grants before the conference. The rest of the grant would be paid during the conference, as usual. This will be accorded upon request only, and it will be available for unwaged members only.

4. We intend to open the application period for travel grants shortly after the Academic Committee has reviewed all the abstracts and letters of acceptance have been sent out. The results of the application process will be announced as early as possible, so that grantees can book their flights at better prices.

5. Finally, we would like to thank all branches that have updated their membership lists and paid their fees promptly, and urge the rest to do it as soon as possible, or contact the Membership Secretary or the Treasurer (iaspminternational@gmail.com) if they are not able to do so. As you can imagine, prompt payment will be especially welcome next year.

REMINDER
If you want to take part in the XX Biennial IASPM Conference, we remind you that the deadline for abstract submission is approaching. So please email your abstract no later than 31 July 2018, as a doc/odt/rtf attachment to: iaspm2019@anu.edu.au. Please name the file with your surname (eg. Ciccone.docx). The following format should be used:

·      Name, affiliation and contact email address
·      Type of presentation (select one from: panel, individual paper, film/video, poster)
·      Stream (select preferably one but not more than two from: Temporal/Spatial/Technological/Political/Theoretical/Affective Turns and Revolutions)
·      Title of presentation
·      Abstract (200 words maximum; in the case of panels, include a general abstract followed by individual abstracts, in total 1000 words maximum)
·      Five keywords
·      Bio (80 words maximum; in case of panels, bios of all participants)

Abstracts will be accepted in English, IASPM’s official language. Papers in all other languages are allowed, if accompanied by a visual presentation in English. Letters of acceptance will be sent by 30 September 2018.

Each participant must be a member of IASPM: www.iaspm.net/how-to-join. Each participant may present only one paper at the Conference, but may also preside over a panel or serve as a discussant.

If you have any queries or comments on the announcements or on any other subject of our competence, please let us know on this list or email us (iaspminternational@gmail.com).

With kindest regards,

IASPM Executive Committee

Jacopo Conti, Membership Secretary
Marta García Quiñones, Treasurer
Antti-Ville Kärjä, Member-at-Large, and Liaison to the Local Organizing Committee of the Canberra conference
Kimi Kärki, Web/Publications
Sílvia Martínez, General Secretary
Julio Mendivil, Chair
Ann Werner, Member-at-Large

IIPC Debate 31 May

IIPC Debate #98

Thu 31 May, 4 pm, Lecture Hall Hovi (Atrium building, Kaivokatu 12, Turku)

Associate Professor Mariana Baltar (Fluminense Federal University, Brazil)

Porn Attractions: excess and carnal resonance as expressive of dissident bodies and pleasures

This paper focuses on Latin American (Post)Porn in order to present the theoretical frames of my research project “Excess, affect and attractions at contemporary audiovisual culture”. I will argue how a popular cultural matrix based on aesthetic excess (that in Latin context can be specifically traced to Telenovelas and melodramatic imagination) is ironically presented as a tool for celebrating dissident couples and pleasures. I address examples of Latin post porn, Juntitos, by Diego Stickar and Acento Frenético (Argentina, 2010), Amoramor, by Edgar de Santo (Argentina, 2014) and Boda Negra by La Bala Rodriguez (Mexico, 2015), in order to show how elements of excess symbolizing the romantic couple coexist with the generic codes of pornography. It is precisely this coexistence that places these films within the realm of post porn politics. The films deploy specific mechanisms for displaying bodies that recuperate the regimen of attractions, which, according to Tom Gunning, characterized early cinema. The cinema of attraction is a valuable framework for thinking about pornography in that it mobilizes bodily expressions in particularly cinematic ways in order to capture/grab the attention and the body of the spectator. I argue that the concepts of affect and attraction are essential to understanding the centrality of embodiment in contemporary film and audiovisual culture, and for analyzing images that propose a sort of sensorial and affective engagement by capturing the spectators’ bodies through bodily gestures and performances. Finally, contemporary context is marked by what Brazilian Scholar Jurandir Freire defines as somatic culture, emphasizing the centrality of sensations, affects and emotions in managing modes of being and politics of subjectivity.

Bio
Mariana Baltar is Professor of Film and TV at Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro) where she also did her PhD on the dialogue between documentary and melodrama in Brazilian contemporary documentaries. She directs the research group NEX – Studies in Excess at Audiovisual Narratives and, under a fellowship of CNPQ (Pq-2), she has developed a line of research on the role of excess in the contemporary culture, focalizing specifically on body genres and its politics. She is also member of the Editorial Board of Porn Studies journal (Routledge) and the author of a chapter in Latin American Melodrama. Passion, Pathos, and Entertainment (University of Illinois Press, 2009). She has presented many papers at the Porn Studies section, at MAGIS Gorizia International Film Studies Spring School, organized by Universitá Degli Studi di Udine, in Gorizia/Italy (years 2011, 2012, 2013 and 2016). She recently edited the book E PORNÔ, TEM PORNÔ? – A Panorama of Brazilian Porn, part of the series CINEMA / Mapping Pornographies: Histories, Geographies, Cultures, from Mimesis International Publishers.