IIPC Debate 13th Sep

IIPC Debate #99
Thu 13th September, 2-3 pm
Media Studies library, Minerva, 3 krs. (Kaivokatu 12, Turku)
 
Televisioformaatti ja kulttuurinen neuvottelu
Heidi Keinonen
 
Television ohjelmaformaatit ovat sekä taloudellisesti että kulttuurisesti merkittävä osa globaalia populaarikulttuuria. Formaattien tuonnissa ja adaptaatiossa ei kuitenkaan ole kyse ohjelmien monistamisesta sellaisinaan eri maissa vaan mediateollisuuden eri tasoille sijoittuvasta monitahoisesta prosessista, jota kuvaan kulttuurisen neuvottelun käsitteellä. Esittelen alustuksessani kulttuurisen neuvottelun ajatusta esimerkkien avulla.
 
YTT, dosentti Heidi Keinonen toimii Turun yliopistossa mediatutkimuksen yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusaloihinsa kuuluvat televisiotuotanto, mediahistoria ja mediateollisuus
 
 
Advertisements

Puhuvat koneet -aloitusseminaari

Puhuvat koneet – Elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020.

Turun yliopisto / KONEEN SÄÄTIÖ (2018–2022)

http://talkingmachinesproject.wordpress.com/

 

Aloitusseminaari

Aika: 31.8.2018, klo 12–14

Paikka: Seminaarisali E221, Minerva. Sirkkalan kampus, Turun yliopisto. Kaivokatu 12, Turku

12.15 PERTTI GRÖNHOLM

Tervetuloa

12.15 TANJA SIHVONEN

Keskustelu digitaalisten olentojen kanssa – uhka vai mahdollisuus?

12.30 KIMI KÄRKI

“You have my sympathies”: koneen tunteet tieteiselokuvissa

12.45 TIINA MÄNNISTÖ-FUNK

Outouden tunteen pitkä historia: Puhuvat päät ja konepuheen pulmat.

13.00 PETRI KULJUNTAUSTA

Ääni ja kone. Ihmisäänen elektronisen muokkauksen ensiaskeleet.

13.15 PERTTI GRÖNHOLM

Ihmisyyden ytimessä ja rajamailla: Laulavat koneet ja konemaiset vokalistit popmusiikissa.

13:30 Keskustelua

Puhuvat koneet -hanke tutkii tieteen ja taiteen keinoin ihmisen ja koneen vuorovaikutusta inhimillisen äänen ja puheen näkökulmasta. Tutkijat ja taiteilijat kysyvät, miten kulttuuriset käsitykset ihmisen ja koneen välisestä viestinnästä ovat muuttuneet viimeisten 60 vuoden aikana ja miten ääni ja puhe ovat nousseet yhä tärkeämmiksi kysymyksiksi, kun tekoälysovellukset ja robotit ovat alkaneet tulla osaksi arkea niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Puheen ja äänen merkitystä ihmisen ja tietotekniikan suhteessa ei ole tutkittu vielä paljonkaan. Hankkeemme hakee vastauksia kysymyksiin, jotka ovat väistämättömiä, jos tekoälystä ja roboteista halutaan tehdä aidosti sosiaalisia koneita, jotka kykenevät esim. palvelu-, hoiva- ja asiantuntijatehtäviin. Koneen puhe- ja dialogiominaisuuksien kehitystyössä on tärkeätä ottaa huomioon ihmisten käsitykset koneista, tunteet niitä kohtaan sekä niille annetut kulttuuriset merkitykset.

Hankkeessa teemaa tutkitaan niin media- ja informaatiotutkimuksen, kulttuurihistorian, tekniikan historian, taiteentutkimuksen kuin populaarikulttuurin tutkimuksenkin välinein. Samalla testaamme myös hypoteeseja ja tutkimusmenetelmiä. Taiteellisen ohjelman kautta hankkeen jäsenet tuovat yleisön kuultaviksi tutkimusaineistoja ja nähtäviksi puhuvia laitteita sekä laajan yleisön koettavaksi esimerkiksi suomalaista konepuhetta, konerunoutta ja konelaulua kuuden vuosikymmenen ajalta.

Projektin keskeisiä tutkimusongelmia ovat kysymykset tekoälyn ja robotiikan kehityksen taustalla vaikuttaneista käsityksistä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, koneellisen puheen muodostaman vierauden tunteen synnystä ja tämän kokemuksen merkityksistä ja niiden muutoksista. Lisäksi hankkeen tutkijat kysyvät, miten koneellisen äänen kautta populaarikulttuurissa ja taiteessa on käsitelty ihmisen ja koneen vuorovaikutusta, ihmisyyttä erotuksena koneellisuudesta sekä tulevaisuuden odotuksia, toiveita ja pelkoja, jotka liittyvät ihmisen ja tietotekniikan yhteenkietoutumiseen. Hankkeen tulokset esitellään tieteellisissä julkaisuissa, yleisötapahtumissa ja tieteellisissä konferensseissa sekä taiteellisena työnä ja teoksina.

Tervetuloa!!!

Travel grants to Canberra 2019 (IASPM members)

In preparation for the XX Biennial IASPM Conference, which will take place in Canberra, Australia, 24-28 June 2019, and in view of the high cost of flights from practically all continents to Australia, the Executive Committee would like to make the following announcements:

1. Unless we must face unforeseeable expenses next year, the Executive Committee considers that IASPM is in a position to invest a substantial amount of money in travel grants, probably not less than 25,000 USD, so that a significant number of low income members are able to attend the Canberra conference.

2. Since the criteria applied for travel grants to attend the Kassel conference were discussed during the General Assembly, but not amended, we intend to maintain them. Therefore, the criteria for eligibility will be: 1) membership up to date 2) at least one year of seniority (in this case, being a member at least since 2018) 3) proof of insufficient funding. The scoring will depend on: 1) geographical distance (we will decide a scale in due time), 2) IASPM responsibilities at branch or international level, and 3) attendance of local and international IASPM events. Having been awarded a travel grant in previous years will detract points.

3. If grantees purchase their flights before a certain date, which will be announced in due time, they will be able to receive up to the 50% of their grants before the conference. The rest of the grant would be paid during the conference, as usual. This will be accorded upon request only, and it will be available for unwaged members only.

4. We intend to open the application period for travel grants shortly after the Academic Committee has reviewed all the abstracts and letters of acceptance have been sent out. The results of the application process will be announced as early as possible, so that grantees can book their flights at better prices.

5. Finally, we would like to thank all branches that have updated their membership lists and paid their fees promptly, and urge the rest to do it as soon as possible, or contact the Membership Secretary or the Treasurer (iaspminternational@gmail.com) if they are not able to do so. As you can imagine, prompt payment will be especially welcome next year.

REMINDER
If you want to take part in the XX Biennial IASPM Conference, we remind you that the deadline for abstract submission is approaching. So please email your abstract no later than 31 July 2018, as a doc/odt/rtf attachment to: iaspm2019@anu.edu.au. Please name the file with your surname (eg. Ciccone.docx). The following format should be used:

·      Name, affiliation and contact email address
·      Type of presentation (select one from: panel, individual paper, film/video, poster)
·      Stream (select preferably one but not more than two from: Temporal/Spatial/Technological/Political/Theoretical/Affective Turns and Revolutions)
·      Title of presentation
·      Abstract (200 words maximum; in the case of panels, include a general abstract followed by individual abstracts, in total 1000 words maximum)
·      Five keywords
·      Bio (80 words maximum; in case of panels, bios of all participants)

Abstracts will be accepted in English, IASPM’s official language. Papers in all other languages are allowed, if accompanied by a visual presentation in English. Letters of acceptance will be sent by 30 September 2018.

Each participant must be a member of IASPM: www.iaspm.net/how-to-join. Each participant may present only one paper at the Conference, but may also preside over a panel or serve as a discussant.

If you have any queries or comments on the announcements or on any other subject of our competence, please let us know on this list or email us (iaspminternational@gmail.com).

With kindest regards,

IASPM Executive Committee

Jacopo Conti, Membership Secretary
Marta García Quiñones, Treasurer
Antti-Ville Kärjä, Member-at-Large, and Liaison to the Local Organizing Committee of the Canberra conference
Kimi Kärki, Web/Publications
Sílvia Martínez, General Secretary
Julio Mendivil, Chair
Ann Werner, Member-at-Large

IIPC Debate 31 May

IIPC Debate #98

Thu 31 May, 4 pm, Lecture Hall Hovi (Atrium building, Kaivokatu 12, Turku)

Associate Professor Mariana Baltar (Fluminense Federal University, Brazil)

Porn Attractions: excess and carnal resonance as expressive of dissident bodies and pleasures

This paper focuses on Latin American (Post)Porn in order to present the theoretical frames of my research project “Excess, affect and attractions at contemporary audiovisual culture”. I will argue how a popular cultural matrix based on aesthetic excess (that in Latin context can be specifically traced to Telenovelas and melodramatic imagination) is ironically presented as a tool for celebrating dissident couples and pleasures. I address examples of Latin post porn, Juntitos, by Diego Stickar and Acento Frenético (Argentina, 2010), Amoramor, by Edgar de Santo (Argentina, 2014) and Boda Negra by La Bala Rodriguez (Mexico, 2015), in order to show how elements of excess symbolizing the romantic couple coexist with the generic codes of pornography. It is precisely this coexistence that places these films within the realm of post porn politics. The films deploy specific mechanisms for displaying bodies that recuperate the regimen of attractions, which, according to Tom Gunning, characterized early cinema. The cinema of attraction is a valuable framework for thinking about pornography in that it mobilizes bodily expressions in particularly cinematic ways in order to capture/grab the attention and the body of the spectator. I argue that the concepts of affect and attraction are essential to understanding the centrality of embodiment in contemporary film and audiovisual culture, and for analyzing images that propose a sort of sensorial and affective engagement by capturing the spectators’ bodies through bodily gestures and performances. Finally, contemporary context is marked by what Brazilian Scholar Jurandir Freire defines as somatic culture, emphasizing the centrality of sensations, affects and emotions in managing modes of being and politics of subjectivity.

Bio
Mariana Baltar is Professor of Film and TV at Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro) where she also did her PhD on the dialogue between documentary and melodrama in Brazilian contemporary documentaries. She directs the research group NEX – Studies in Excess at Audiovisual Narratives and, under a fellowship of CNPQ (Pq-2), she has developed a line of research on the role of excess in the contemporary culture, focalizing specifically on body genres and its politics. She is also member of the Editorial Board of Porn Studies journal (Routledge) and the author of a chapter in Latin American Melodrama. Passion, Pathos, and Entertainment (University of Illinois Press, 2009). She has presented many papers at the Porn Studies section, at MAGIS Gorizia International Film Studies Spring School, organized by Universitá Degli Studi di Udine, in Gorizia/Italy (years 2011, 2012, 2013 and 2016). She recently edited the book E PORNÔ, TEM PORNÔ? – A Panorama of Brazilian Porn, part of the series CINEMA / Mapping Pornographies: Histories, Geographies, Cultures, from Mimesis International Publishers.

IIPC Debate 2 May

Reminder!

IIPC Debate #97

Wed May 2, 10 am, Minerva T52, E104 Virkkunen (Kaivokatu 12, Turku)

Professor Keith Negus (University of London)
Conglomerates, countries and cosmopolitans: freedom and constraint in the digital music economy

Keith Negus is Professor of Musicology at Goldsmiths, University of London. His books include Producing Pop (1992), Music Genres and Corporate Cultures (1999) and Creativity, Communication and Cultural Value (2004), with Michael Pickering. His recent research has included studies of narrative and the popular song; a project on ‘Digitisation and the Politics of Copying in Popular Music Culture’ within the UK Research Council’s CREATe programme with John Street and Adam Behr; and a study of songwriting and lyrics with Pete Astor.

IIPC Debate 12 April

IIPC Debate #96

Thu April 12, 6 pm, Janus Hall (Kaivokatu 12, Turku)

Professor Emeritus Simon Frith (University of Edinburgh)
The Ideology of Do-It-Yourself Music Making. Towards a Historical Typology

Simon Frith is Emeritus Professor of Music at the University of Edinburgh and a Fellow of the British Academy.  He was one of the pioneers of popular music studies in the academy and a founder member and sometime chair of the International Association for the Study of Popular Music (IASPM). He is author of seminal works such Sound Effects and Performing Rights, and, as editor, has published books on music and policy, music and the visual media, world music, music copyright, and the art of record production. He also had a long career as a music journalist and rock critic and was chair of the judges of the UK’s Mercury Music Prize for 25 years.