Link

Peter Gabriel, From Genesis to Growing Up (Michael Drewett, Sarah Hill & Kimi Kärki, eds.)

A paperback edition of this book on Peter Gabriel, with three IIPC members — Kari Kallioniemi, Kimi Kärki and John Richardson — among the authors, is out now!!!

Media/teknologian historia – yhdessä vai erikseen? -seminaari

Seminaari aiheesta ‘Media/teknologian historia — yhdessä vai erikseen?’ järjestetään tiistaina 6.11.2012 Turun yliopistolla.

Seminaarin ohjelma koostuu kutsutuista pääesitelmistä (1–2) sekä osallistujien esitelmistä. Tapahtuman järjestävät yhdessä Tekniikan historian seura, kulttuurihistorian oppiaine ja sen koordinoima keskus International Institute for Popular Culture.

Järjestäjät toivovat ehdotuksia päivän esitelmiksi. Erityisesti toivotaan mediaa ja teknologiaa yhdessä käsitteleviä ehdotuksia, mutta myös muita aiheita voi ehdottaa, kunhan ne liittyvät johonkin otsikon teemoista.

Esitelmäehdotukset pyydetään lähettämään 31.8.2012 mennessä Petri Pajulle (petri.paju (at) utu.fi). Mukaan on liitettävä tiivistelmä (n. 200 sanaa) mahdollista karsintaa varten. Esitelmän pituudeksi toivotaan 20 minuuttia.

Vuosiseminaari on myös erinomainen mahdollisuus tehdä oma tutkimus tunnetuksi laajemmin, sillä seminaariesitelmistä pyritään tekemään erillinen teemanumero Tekniikan Waiheita -lehteen.